Vi i valberedningen har som huvuduppgift att på föreningsstämman presentera de personer som är intresserade
av att sitta i styrelsen. Valberedningen är oberoende styrelsen på så sätt att styrelsen inte får påverka valberedningens val och presentation av kandidater.
Genom att ha en aktiv dialog med styrelsen och föreningens medlemmar vill vi
bidra till ökad gemenskap och engagemang i föreningen.

 

Kontakt

Valberedningen kan kontaktas personligen, genom att lämna lapp i respektives brevlåda alternativt maila .Valberedningen består av

Agne Hermansen
Sergels väg 9 A

Liselotte Magnusson 
Sergels väg 9 A