Utförda renoveringar m.m. 

  • 2010: Renovering av badrum, nytt porslin och nya ytskikt med kakel och klinker, byte av tappvattenledningar, byte/relining av avloppsstammar till badrum, relining av köksavloppsstammarna. Byte av el i hela fastigheten, elstigar, elmätare, jordfelsbrytare, armaturer, brandlarm.
  • 2011: Barnvagnsrum i källaren, nytt postrum med fastighetsboxar i källaren, nya säkerhetsdörrar i de flesta lgh, nya manglar och torktumlare i tvättstugor,  fyra kontorslokaler ombyggda till bostadsrätter samt uppfört inhägnad låsbar cykelförvaringsplats utomhus.
  • 2012: Renovering av ventilationssystemet, renovering av värmesystemet, byte av tätskiktet över garaget samt övrig garage- och markrenovering.
  • 2013: Gruppavtal avseende bredband och telefoni med Bredbandsbolaget. Ny garageport och nya garagedörrar. Nytt låspassagesystem till garaget. Inrett nytt styrelserum.
  • 2014: Nya ståldörrar till elcentralerna.  Fyra nya tvättmaskiner. Byggt ny miljöstation 2014/2015
  • 2015: Nya altandörrar till marklägenheterna mot gården.
  • 2016: Nytt digitalt tvättboknings system, ”Boka Tvättid” via app.
  • 2017: Avloppsstammarna har underhållsspolats. Frekvensomvandlarna och tryckregulatorerna i ventilationsfläktarna på taket, utbytta. Ombyggnad och målning av källarplanet till nya gallerförråd. Uppfört en passage mellan källargången och garaget. Ny belysning i källaren. Två cykelförvaringsutrymmen i garaget.
  • 2017/2018 inom det s.k. ”Götaprojektet”: Underlaget mellan balkongerna på fastighetens gavlar utbytt och försedd med ny mosaik. Ny takbeläggning (underlagspapp, läkt och takpannor). Fogarna i fastighetens tegelfasad renoverade. Järnkonstruktionen till samtliga balkonger höjd, blästrad och ommålad. Ny kopparbeläggning på takkupolen mot Tessins väg. Hängrännor och stuprör har försetts med el-slingor för att motverka isbildning. Gamla förrådsutrymmen på vinden (plan 8) har rivits och ersatts av sex nybyggda lägenheter, en lägenhet vardera i A och C trappan, samt fyra i B-trappan.
   Ritningar över nya källarförråd finns här för trappa A samt här för Trappa B och C. Ritning över Vindslägenheterna finns här.
  • 2018: Ett antal dörrar mellan källargång och trapphus har försetts med ”tagg” läsare/öppnare. En ny tvättmaskin har installerats i C-trappans tvättstuga. Från december ansvarar Bredbandsbolaget/Telenor för leverans av bredband 250/250, IP-telefoni, samt 18 digitala TV-kanaler (varav flertalet med HD-upplösning).
  • 2019: Samtliga entreér har tillgänglighetsanpassats, nytt porttelefonsystem där entrédörrarna kan öppnas med ”tagg” har installerats. Nya svarstelefoner, kopplade till porttelefonen, har installerats i samtliga lägenheter. Väggar och golv i källargången har målats och de sista gallerförråden monterats.

 

Underhållsplan
Föreningens underhållsplan finns i pappersform hos styrelsen. Underhållsplanen används som ett verktyg i styrelsens arbete och är ett levande dokument som, i samråd med byggkonsult eller annan sakkunnig, uppdateras kontinuerligt. Detta innebär att de i underhållsplanen angivna tidpunkterna för när åtgärder ska utföras därför kan komma att tidigare- eller senareläggas.