LJUDLIGA RENOVERINGAR FÅR ENDAST UTFÖRAS UNDER FÖLJANDE DAGAR OCH TIDER:

Måndag - Torsdag: 07.00 – 20.00
Fredag: 07.00 – 17.00
Lördag: 10.00 – 17.00

Övriga tider samt sön- och helgdagar är det inte tillåtet att banka i väggar eller på annat sätt störa sina grannar.