Bostadsrättstillägg för samtliga 92 lägenheter ingår i föreningens fastighetsförsäkring. Detta innebär alltså att du inte behöver något bostadsrättstillägg i din privata hemförsäkring. På så sätt har samtliga en försäkring som täcker skador i lägenheten på ytskikt och fast inredning vid vatten- och brandskador. Dessutom underlättas skaderegleringen när samma bolag handlägger såväl fastighetsskadorna som lägenhetsskadorna. Den egna hemförsäkringen täcker enbart skador på lösöret dvs lös inredning möbler, kläder o dyl vid vatten- och brandskador i lgh. 


Omfattning bostadsrättstillägg

Försäkringsmoment Försäkringsbelopp
Bostadsrätten och fast inredning   Fullvärde
Självrisk 1500 kr vid brand-, inbrotts-, hushållsmaskinskada, 3000 kr vid vattenskada

 

Läs villkor kollektiv bostadsrättsförsäkring

 

Rabatt på hemförsäkring
Många försäkringsbolag ger rabatt på hemförsäkringspremien om du har säkerhetsdörr, jordfelsbrytare, brandsläckare, brandfilt, etc. Kontakta ditt försäkringsbolag och hör efter vad som gäller för dig.