Fastighet

Nabo ansvarar f.n. för förvaltningen av föreningens fastighet, vilket omfattar bl.a. fastighets- och trädgårdsskötsel, trappstädning, felanmälan, samt snö- och halkbekämpning.

Felanmälan görs till:  alt. 010-288 00 26 (07:00-16:00)

Avgifter & hyror till:  alt. 010-288 00 27 (09:00-12:00)

Jour vardagar: 010-288 00 26 (16.00-07:00)

Jour helger: 010-288 00 26 (dygnet runt) 

Hemsida:

 Akuta fel 

Örestad Bevakning

Tel: 040-93 12 70

Vid akuta* fel kvällar/helger som ej kan vänta.

* Fel betraktas som akuta när det föreligger risk för att människor eller egendom kan komma till skada.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Bredband, telefon & TV

Telenor
Tel. 020-222 222
Mån - Fre 08.00 - 21.00
Helger 10.00 - 19.00

Support via hemsida

Om du har avbrott,  kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. och se aktuella drifstörningar. Detta underlättar eventuell felsökningen.

 

Insekter/skadedjur

Anticimex
Tel. 0752 - 451 000
Mån - Fre 07.00 - 18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring.