Fastighet

Örehus Fastighetsförvaltning AB sköter fastighets- och trädgårdsskötsel, trappstädning, felanmälan, samt snö- och halkbekämpning.

Felanmälan görs till: stjarnehus3@orehus.se  eller

Tel. 040-23 43 00 
Mån - Tor 10.00 - 12.00.  

Hemsida: www.orehus.se

 

Akuta fel 

Örestad Bevakning

Tel: 040-93 12 70

Vid akuta* fel kvällar/helger som ej kan vänta.

* Fel betraktas som akuta när det föreligger risk för att människor eller egendom kan komma till skada.

 

Vid brand, behov av polis eller akuta olycksfall:

Ring 112 

 

Bredband, telefon & TV

Telenor
Tel. 020-222 222
Mån - Fre 08.00 - 21.00
Helger 10.00 - 19.00

Support via hemsida

Om du har avbrott,  kontrollera först om dina grannar också har problem innan du felanmäler. och se aktuella drifstörningar. Detta underlättar eventuell felsökningen.

 

Insekter/skadedjur

Anticimex
Tel. 0752 - 451 000
Mån - Fre 07.00 - 18.00

Sanering är kostnadsfri och bekostas via föreningens försäkring.