Fakta om föreningen

Allmänt
Län: Skåne - Kommun: Malmö - Område: Ribersborg
Föreningens namn och organisationsnummer: Brf Stjärnehus 3 i Malmö - 769611-7915.
Upplåtelseform: Bostadsrätt
Skattemässig status: Privatbostadsföretag (äkta)
Markägare: Föreningen äger tomtmarken
Byggår: 1954
Våningar: 8
Hiss: Ja
 
Om föreningen
 
Brf Stjärnehus 3 i Malmö, registrerades hos Bolagsverket 2004. Föreningen förvärvade fastigheten Stjärnehus 3 (inklusive tomtmarken) 2008. Föreningens verksamhet omfattar förvaltningen av 92 st. lägenheter samt 1 butikslokal som för närvarande hyrs av Fridhems Cykel AB.
Från 1 mars 2020 återstår endast två lägenheter som upplåts med hyresrätt. När hyreslägenheter sägs upp, upplåter/säljer föreningen dessa på öppna marknaden. Försäljningsintäkterna kan föreningen använda till amortering på lån, nödvändiga investeringar och/eller renoveringar på fastigheten.

- nabo ansvarar för närvarande för föreningens ekonomiska förvaltning via Örehus Fastighetsförvaltning AB.
 
- nabo ansvarar för närvarande för fastighetsskötsel, trappstädning, m.m. via Örehus Fastighetsförvaltning AB.
 
- Tv/bredband via fiber
 
- Föreningen har för närvarande ett distributions- och serviceavtal med Telenor. TV-avtalet omfattar Telenors Bas-paket bestående av 17 st digitala kanaler, varav merparten med HD-kvalité.  Avgiften för grundutbudet uppgår till 99 kr/månad och hushåll och debiteras via avgifts-avin.
  
Fiber via Telenor 250/250 Mbit/s. Ingår för närvarande i månadsavgiften
 
- Fjärrvärme via E-on.
 
- Gemensam el. Föreningen tillämpar så kallad gemensam el, vilket innebär att all el köps in via föreningens fastighetsabonnemang. Föreningen har för närvarande avtal med E-on, avseende leverans av el. Förbrukad el/lägenhet är rörlig och beräknas på antal förbrukade kWh x gällande pris/kWh. Kostnaden debiteras på avgifts-avierna.
 
- Garageplatser/parkering.
Till föreningen hör ett underjordiskt garage med 77 garageplatser för bil, f.n. 4 MC-platser, två gallerförråd för cykelparkering, samt cykelparkering längs väggen som vetter mot Tessins väg. Vidare finns utomhus en inhägnad cykelparkering mot Tessins väg, samt en till vänster om garagenedfarten. Bostadsrättshavare betalar f.n. 400 kr/månad för bilplats och 200 kr/månad för MC-plats. Inom området tillämpas s.k. boendeparkering. 
 
 
Genomförda renoveringar:
2010 - Byte/relining av avloppsstammar till kök och badrum
2010 - Byte av stammarna för tappvatten
2010 - Samtliga badrum i fastigheten renoverades i samband med stambyte/relining
2010 - All el utbytt i hela fastigheten, nya elmätare, jordfelsbrytare samt armaturer
2011 - Inrett rum för barnvagnar i källaren
2011 - Nya säkerhetsdörrar i de flesta lägenheter
2011 - Nya manglar och torktumlare i tvättstugor
2011 - Fyra kontorslokaler omvandlades till bostadsrätter och såldes
2012 - Renovering av ventilationssystem
2012 - Renovering av värmesystem
2012 - Nya tätskikt över garaget och markrenovering på gårdssidan till följd av detta
2012 - Nytt inpasseringssystem (tagg) till garaget
2013 - Ny garageport och garagedörrar
2013 - Inrett styrelserum med bibliotek i källaren
2014 - Inköp av fyra nya tvättmaskiner till tvättstugorna
2015 - Byggt ny miljöstation för hantering/sortering av soporna
2018 - Fogarna i tegelfasaden renoverade samt ny mosaik på byggnadens gavelsidor
2018 - Nytt tak (ny underlagspapp, nya takläkt, samt nya takpannor)
2018 - Renovering av balkonger och balkongräckena
2018 - Byggt och därefter sålt sex nya vindslägenheter
2018 - Renovering av källargångar, nya dörrar och byggt nya förråd i källaren
2019 - Nytt porttelefonsystem
2019 - Målning källargångar
2019 - Samtliga entréer har tillgänglighetsanpassats

- Planerade underhåll 2020/2021
Byte av fjärrvärmecentral inkl. styrsystem, m.m. Byte/renovering av hissarna. Försköning av gårdssidan. I övrigt har styrelsen som målsättning att följa underhållsplanen.
 
- Ekonomi/avgifter
Våren 2020 finns ingen planerade avgiftshöjningar. Föreningens ekonomi är stabil och föreningen förfogar över en väl underhållet fastighet. I samband med det s.k. "Göltaprojektet", (renovering av fasad, tak, balkonger och bygget av sex vindslägenheter) togs tillfälliga lån. Dessa lån löstes efter försäljningen av vindslägenheterna.
Ernst & Young AB svarar f.n. för revisionen av styrelsens förvaltning och föreningen räkenskaper.  

- Överlåtelseavgift
Överlåtelseavgift tas ut vid försäljning av lägenheten. Syftet med överlåtelseavgiften är att täcka föreningens kostnader för administration av överlåtelsen. Köparen betalar överlåtelseavgiften. Överlåtelseavgiften är f.n. 1125 kr och administreras av föreningens ekonomiska förvaltare.

- Pantsättningsavgift.                                                                                                                                                                                                                                                           Pantsättningsavgift (max 1% av gällande prisbasbelopp) betalas av pantsättaren.

Ladda ned

 

Icon representing an icon