Brf Stjärnehus 3 i Malmö förvärvade fastigheten Stjärnehus 3 den 29 april 2008. Fastigheten byggdes 1954 och omfattar adresserna Sergels väg 9 A-C, samt Tessins väg 13. I dag omfattar föreningen 92 lägenheter, en butikslokal (hyrs f.n. av Fridhems Cykel AB), samt ett garage med f.n. 77 bilplatser och 4 MC-platser. Tomten innehas med äganderätt och har en area på 4075 kvm. Nordväst om fastigheten, mellan Ribersborgsstranden och Limhamnsvägen, ligger Öresundsparken. Öresundsparken omfattar bl.a. tre dammar och stora grönområden. Öster om fastigheten finns Kungsparken och Slottsparken, med bl.a Malmöhus Slott.                                                                                                                                                                                                                                                                             

Stjärnehus 3 ligger mitt i stadsdelen Ribersborg. Det funktionalistiska Ribersborg planlades som helhet 1936, utav Erik Bülow-Hübe i samarbete med arkitekten Hans Westman. Området planerades som en öppen kvartersstad med lamellhus i park och merparten av byggnaderna är från 1950-talet. Det första huset i området uppfördes 1937-38 av Eric Sigfrid Persson. Fastigheten Stjärnehus 3 ritades 1953 av arkitekten Sven-Ivar Ekstrand. Ekstrand har även ritat ett flertal andra fastigheter på Ribersborg. Ett tidstypiskt och gemensamt drag för många av byggnaderna inom området är de lågmälda taken. Ett annat tidstypiskt drag är de i vissa delar djärvt uttrycksfullt utformade takvåningarna, på gavlarna i ett flertal fastigheter. Arkitekturen är typisk för 1950-talet