Föreningen har tecknat ett gemensamt gruppanslutningsavtal med Telenor gällande digital-TV, bredband och IP-telefoni.
Avgiften för grundutbudet uppgår för närvarande till 99 kr/månad och hushåll och debiteras via avgiftsavin.

Grundutbud = Telenor Bas
Varje lägenhet har tillgång till Telenor Bas, som innehåller följande digitala (flertalet HD) kanaler:

 

Beställ
Ring Telenor på telefon 020-222 222 eller beställ här

 

Beställ fler kanaler