Garage

I anslutning till fastigheten finns för närvarande 77 st. garageplatser, samt 4 MC-platser. Föreningen tillämpar kösystem. Bostadsrättshavare som bor i fastigheten och står i kön till garageplats, går före de i kön som tex. köar för en extra plats. Önskar du garageplats, anmäler du detta nedan till styrelsen. I området råder boendeparkering, se information från Malmö Stad.

Taggar
Garageporten, dörrarna till garaget, liksom en del andra dörrar och miljöstationen, är anslutna till ett särskilt passagesystem som kan öppnas med tagg. Erhållna taggar programmeras efter respektive persons behov. Om din tagg går sönder eller slutar fungera kan du  lämna tillbaka den till styrelsen så får du en ny. Om du däremot tappar bort din tagg, kan du få en ny mot en kostnad. Se kostnad under Nycklar.