Garage

I anslutning till fastigheten finns 77 st garageplatser, samt några MC-platser. Föreningen tillämpar kösystem och om du önskar garageplats, anmäler du detta nedan till styrelsen. I området råder boendeparkering, se information från Malmö Stad.

Taggar
Garageporten, dörrarna till garaget, liksom en del andra dörrar och miljöstationen, är anslutna till ett särskilt passagesystem som kan öppnas med tagg. Erhållna taggar programmeras efter respektive persons behov. Om din tagg går sönder eller slutar fungera kan du  lämna tillbaka den till styrelsen så får du en ny. Om du däremot tappar bort din tagg, kan du få en ny mot en kostnad. Se kostnad under Nycklar.