Du är alltid välkommen att kontakta styrelsen med frågor, idéer eller om du vill hjälpa till med något i föreningen.
E-post: eller lapp i postboxen

Ordförande
Thomas Grönberg  Sergels väg 9 B

   

Vice ordförande / kassör
Henrik Alwén
Sergels väg 9 A
      

Ledamot 
Roland Nilsson
Sergels väg 9 A
 

Ledamot
Tomas Havner
Sergels väg 9 B

 

Suppleant
Marie Jönsson
Sergels väg 9 C
 

Suppleant
Agne Hermansen 
Sergels väg 9 A

 

 

 

Förteckning över valberedningen finns här