Diskmaskin

Diskmaskiner måste anslutas på ett korrekt sätt för att undvika vattenskador. Nedanstående regler måste följas. Om de inte följs, kan du bli ersättningsskyldig för eventuella skador på fastigheten.

  • Avstängningskran skall finnas lättåtkomlig ovanför diskbänk. Avstängning av vatten till diskmaskin skall ske efter avslutad disk för att undvika eventuellt läckage från maskinen eller anslutning när maskinen inte är under uppsikt.
  • Avloppsslang från diskmaskin under bänk skall vara kopplad antingen till så kallad avloppssnäcka i diskhon eller vara ansluten direkt på köksvattenlåset. Avloppsslangen skall vara fixerad på högsta höjd under diskbänken för att vatten inte skall kunna rinna bakvägen från diskbänken (t.ex. vid handdisk) och in i diskmaskinen via diskmaskinsavloppet. Slangen får ej skava mot något.
  • Diskmaskinsunderlägg med tre sidor och öppen framkant skall finnas under diskmaskin som är placerad under bänk. Detta för att förhindra eventuellt vattenläckage ned i trossbotten från diskmaskinen samt för att tidigare upptäcka och kontrollera eventuellt läckage under diskmaskinen.
  • Slangar och ledningar för vattentillförsel och för avlopp skall vara av godkänd typ samt vara i fullgott skick.
  • Installation av vatten, avlopp och el skall utföras av behöriga fackmän.


Torktumlare
Torktumlare som installeras i lägenheten måste vara av typ kondenstumlare, d.v.s med vattenavskiljare. Luftslangen från tumlaren får ej installeras med fast anslutning till rummets utsugningsventil. Det måste vara s.k. dragavbrott (= mellanrum) mellan slang och utsugningsventil.

 

Tvättmaskin i lägenhet
Tvättmaskin får endast installeras i våtutrymme med golvbrunn!

1. Avstängningskran skall finnas för inkommande vatten till tvättmaskinen. Avstängning skall ske efter avslutad tvätt.

2. Avloppsslang får mynna i badkar eller i separat väggmonterad avloppstratt (med självrinning) som har fast fixerad rörmynning i golvbrunn. Avloppslang får absolut inte stoppas ned direkt i golvbrunn eftersom detta på sikt kan förstöra isoleringsskiktet kring golvbrunnen.

3. El-inkoppling skall utföras av behörig fackman.

 

OBS! Tvättmaskin får inte installeras i kök eller andra utrymmen där golvbrunn saknas.