Beställ Nyckel

Nycklar till fastighetens dörrar går inte att kopiera utan tillstånd. Nya nycklar kan endast beställas via styrelsen. Kostnaden för respektive nyckel, kolv, cylinder, borttappad tagg, etc + en administrationsavgift om 250 kr, läggs på nästkommande månadsavi.


Självkostnadspriser:   
Nycklar:  300 kr/st.   
Tvättkolv med nycklar: 350 kr.   
Byte av cylinder till postbox:  500 kr.                                                                                                                       
Tagg: 50 kr.