- Brf Stjärnehus 3 i Malmö omfattar adresserna Sergels väg 9 A-C, samt Tessins väg 13.

- Fastigheten har 92 lägenheter, en affärslokal, ett underjordiskt garage, samt ett antal mindre lagerutrymmen.

- Styrelsen kontaktas med fördel via: . Det går också bra att kontakta styrelsen via föreningens postbox i postrummet.

- Valberedningen kontaktas via: 

- Namn i entrén, m.m. Vänligen informera styrelsen om vilket/vilka namn som ska stå i entrén, postfacket och tidningshållaren.

- Post. Till varje lägenhet finns en postbox. Postboxarna hittar du i källarplanet i anslutning till B-trappan. 

- Allmän information. Önskar du ta del av den information styrelsen skickar ut, informera styrelsen om till vilken/vilka  e-postadresser den ska skickas.  

- Bil- och MC parkering. I garaget finns för närvarande 77 bilplatser och 4 MC-platser. Föreningen tillämpar kösystem till platserna. Bostadsrättshavare som saknar men önskar plats, går förbi den som tex. köar för en 2:a plats. Vill du ställa dig i kön, anmäler du detta via föreningen e-postadress. I kringliggande kvarter finns avgiftsbelagda p-platser med boendeparkering.  

- TV och bredband via fiber. Det finns fiber i samtliga lägenheter. För närvarande har föreningen ett gruppavtal med Telenor som omfattar tv-paketet bas (18 kanaler varav 12 i HD), bredband 250/250 Mbit/s, samt IP-telefoni. När du flyttar in, rekommenderar vi att du kontaktar Telenor (020-222 222) och tecknar ett nytt abonnemang. De kommer då att skicka över den utrustning (router, digitalbox, WiFi-brygga, etc.) som du behöver. Kostnaden för bredbandet ingår för närvarande i månadsavgiften. OBS! När du flyttar ska abonnemanget sägas upp och utrustningen skickas tillbaka till Telenor. 

- Gemensam el. Fastigheten har så kallad gemensam el. Detta innebär att abonnemangen gentemot el-leverantören står på föreningen, inte på ägarna av bostadsrätterna. I elcentralen i varje lägenhet finns en mätare som mäter elförbrukningen i respektive lägenhet. För närvarande ansvarar IMD Sverige AB för avläsning och sammanställning av elförbrukningen i våra lägenheter. IMD skickar därefter uppgifterna vidare till NABO för utdebitering till respektive bostadsrättshavare.

Elförbrukningen läses av, sammanställs och debiteras enligt följande. Förbrukningen för; nov – jan. sammanställs i februari och debiteras på avin för april. Förbrukningen för feb – apr. sammanställs i maj och debiteras på avin för juli. Förbrukningen för maj–juli sammanställs i augusti och debiteras på avin för oktober. Förbrukningen för aug–okt sammanställs i november och debiteras på avin för januari. OBS! Vid ägarebyte är det (om så önskas) upp till säljare/köpare att reglera kostnaden för förbrukad el som inte debiterats! 

- Tvättstugor. I fastigheten finns 2 tvättstugor i källarplanet. En i anslutning till A-trappan och en i anslutning till C-trappan. Tvättider kan bokas på "plattorna" utanför tvättstugorna, eller via appen "Boka tvättid". Be om att få inloggningsuppgifterna (pin-koden) av tidigare användare. 

- Miljöstation/sopsortering. Föreningens miljöstation hittar du vid Tessins väg, öster om fastigheten. Luckorna till sopkärlen öppnas med "tagg" via taggläsaren på stolpen vid ingången. OBS! För att inte störa intillboende, är sopkärlen låsta mellan 23:00 och 06:00!  Tänk på att stänga luckorna efter dig! 

- Renovering. Störande renovering får utföras på följande tider:

  Måndag - torsdag  07:00 - 20:00,  fredagar 07:00 - 17:00 och lördagar 10:00 - 17:00!                           

  Övriga tider, samt söndagar och helgdagar är det inte tillåtet att utföra arbeten som stör.

  Tänk på att du måste anmäla och i vissa fall söka tillstånd hos styrelsen om du ska göra en omfattande renovering i din lägenhet. Omfattande renovering är tex. att riva en vägg (oavsett om den är bärande eller ej), flytt av eller ingrepp i, ledningar för el, värme, vatten, avlopp, ventilation, m.m. För mer information, kontakta styrelsen!

- Bostadsrättstillägg. I föreningens försäkring (f.n. i Länsförsäkringar) inkluderas bostadsrättstillägget för samtliga 92 lägenheter. Du behöver således inte ha detta tillägg i din privata hemförsäkring! 

- Överlåtelse- och pantsättningsavgift. Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgiften betalas av förvärvaren och pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren. 

- Transportförbindelser. Stadsbuss 3 (ringlinjen) stannar på Tessins väg öster om fastigheten. Stadsbuss 7 (Ön - Centralen - Svågertorp) stannar på Limhamnsvägen rakt nedan Sergels väg. Stadsbuss 4 (Bunkeflostrand - Limhamn - Segevång - Bernstorp) stannar vid Fridhemstorget. För mer information se www.skånetrafiken.se