Ventilation

Först kan noteras att lägenheterna 181, 281, 282, 283, 284 och 383, vilka tillkommit under 2018, var och en för sig har separata ventilationssystem. Dessa lägenheter är således inte anslutna till fastighetens övriga ventilationsystem!  

I övrigt ventileras fastigheten via så kallad mekanisk frånluftning. Det finns två fläktar anslutna till respektive trapphus A, B och C. Fläktarna är placerade i fläktrum belägna på "vinden" ovanför plan 8. Man når fläktrummet i B-trappan via takluckan på plan 8. Fläktrummen i A - och C-trappan når man via B-trappan, ut på taket, via takstegen och luckor ner till A- och C-trapporna. Fläktrummen i A, B och C-trapporna är anslutna till fastighetens ventilationskaner i respektive trapphus och fläktarna suger upp den s.k. frånluften från kök, badrum och eventuellt andra don i lägenheterna. Tilluft till lägenheterna tillförs via ventiler i fönster/ytterväggar och i viss mån via otäta fönster, samt från trapphusen.  

Igentapetserade och stängda ventilationsluckor hindrar friskluften att komma in och självdragssystemet sättes ur funktion. Har man dessutom något som stänger till frånluftskanalerna, d.v.s. gallerventilerna i kök och i badrum, såsom exempelvis en spisfläkt, ökar problemet. Luften kan då istället välja ”bakvägen” och ta sig in i bostaden via badrummen och köken med odör och matos som följd, även i trapphusen. Om detta skulle uppstår har självdraget i någon eller några lägenheter satts ur spel och det är alltså inte något fel på huset, utan okunskap hos de boende.

Vi ber därför alla boende att se till att tilluftsventiler inte är igensatta och att ha dessa öppna under sommarhalvåret. Då kylan kommer stänger man dem. Vidare ska utsugen via spjällen i kök och badrum vara fria och öppna. Fungerar ventilationen som den ska, kan man få en liten bit hushållspapper att fastna vid gallerventilerna i badrum respektive kök.

Endast spisfläkt med kolfilter eller spjällfläkt får installeras. Dessa får dock inte anslutas direkt till frånluftsventilen. En motordriven fläkt som ansluts till frånluftsventilen, medför obalans i luftflödena och att trycket i ventilationskanalen ökar.  Kringliggande lägenheter som är anslutna till ventilationskanalen, riskerar att få in, ”använd” luft, matos, m.m. via sina frånlufts-ventiler.

Vi ber de som renoverar sina kök att respektera husets förutsättningar.